Palaa kohteeseen Yhdistys

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Cornish rex ry:n tarkoituksena on edistää cornish rex -rodun tuntemusta, lajinmukaista hoitoa, terveystilannetta, jalostustoimintaa ja kasvatusta. Yhdistys toimii cornish rex -harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkii herättämään kiinnostusta rotua kohtaan.

Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.cornishrex.fi (myös www.crx.fi) löytyy listaus kasvattajajäsenistä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia kasvatussuosituksia. Nettisivuilla ylläpidetään myös listoja vapaista ja odotettavissa olevista pentueista sekä siitosuroksista. Yhdistyksellä on Facebookissa kaikille avoin ryhmä sekä vain yhdistyksen jäsenille suunnattu ryhmä, lisäksi yhdistyksellä on Instagramissa tili.

Yhdistyksen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena (2021) yhdistystä on tarkoitus tuoda ihmisten näkyville. Näkyvyyttä pyritään lisäämään esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, kissa-aiheisissa lehdissä / nettisivustoilla ja koronan salliessa myös fyysisesti esimerkiksi näyttelyissä jakamalla yhdistyksen esitteitä ja pitämällä yhdistyksen myyntipöytää. Tavoitteena on avata yhdistyksen myyntituotteille nettikauppa, Cornaripuoti.

Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa jäsenlehteä, joka toimitetaan kaikille jäsenille sähköpostilla pdf-tiedostona. Sähköinen lehti menee myös perhejäsenille.

Yhdistyksen toiminnan yksi tärkeimmistä teemoista on cornish rexien terveys. Terveystilanteen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys järjestää sydänultrakimppatilaisuuksia, vuodelle 2021 on suunnitteilla useampi sydänultrakimppa. Myös yhdistyksen jäsenlehteen pyritään saamaan terveyteen liittyviä artikkeleita.

Rodun kehittämiseksi ja terveydentilan vaalimiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden cornish rexejä edustavien yhdistysten kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on kasvatuksentavoiteohjelma (KTO) cornish rexeille, jonka vuoksi yhteistyön tärkeys korostuu entisestään.

Cornish rex ry allekirjoitti alkuvuodesta yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan edustaja liittokokouksiin, joissa edustajalla on puheoikeus cornish rexejä koskevissa asioissa.

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti.