Palaa kohteeseen Yhdistys

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Cornish rex ry:n tarkoituksena on edistää cornish rex -rodun tuntemusta, lajinmukaista hoitoa, terveystilannetta, jalostustoimintaa ja kasvatusta. Yhdistys toimii cornish rex -harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkii herättämään kiinnostusta rotua kohtaan.

Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.cornishrex.fi (myös www.crx.fi) löytyy listaus kasvattajajäsenistä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia kasvatussuosituksia. Nettisivuilla ylläpidetään myös listoja vapaista ja odotettavissa olevista pentueista sekä siitosuroksista. Yhdistyksellä on Facebookissa kaikille avoin ryhmä sekä vain yhdistyksen jäsenille suunnattu ryhmä, lisäksi yhdistyksellä on Instagramissa tili.

Yhdistystä on tarkoitus tuoda esiin ja ihmisten tietoisuuteen. Näkyvyyttä pyritään lisäämään esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, kissa-aiheisissa lehdissä / nettisivustoilla ja esimerkiksi näyttelyissä jakamalla yhdistyksen esitteitä ja pitämällä yhdistyksen myyntipöytää. Vuoden aikana jäsenet voivat kilpailla myös yhdistyksen vuoden kissa -palkinnoista. Jäsenille pyritään järjestämään muutakin ohjelmaa.

Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa jäsenlehteä, joka toimitetaan kaikille varsinaisille jäsenille joko sähköpostilla pdf-tiedostona tai isomman jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle paperisena. Sähköinen lehti menee myös perhe- ja pentuejäsenille. Loppuvuodesta 2023 koostetaan jälleen cornish rex –aiheinen seinäkalenteri, joka on yhdistyksen jäsenille edullisempi.

Yhdistyksen toiminnan yksi tärkeimmistä teemoista on cornish rexien terveys. Terveystilanteen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys järjestää sydänultrakimppatilaisuuksia, vuodelle 2023 on suunnitteilla useampi sydänultra- sekä PRA-näytteenottokimppa. Yhdistyksen terveyskyselyn tulokset käydään läpi vuonna 2023. Myös yhdistyksen jäsenlehteen pyritään saamaan terveyteen liittyviä artikkeleita ja vuosittaisella erikoispalkinnolla pyritään huomioimaan henkilöä tai tahoa, joka on edistänyt kissojen terveyttä ja hyvinvointia.

Rodun kehittämiseksi ja terveydentilan vaalimiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön cornish rexejä edustavien tahojen kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on kasvatuksentavoiteohjelma (KTO) cornish rexeille, jonka vuoksi yhteistyön tärkeys korostuu entisestään. Kasvatuksen tavoiteohjelman vuoksi myös terveyskysely rodulle käsitellään vuoden 2023 aikana.

Cornish rex jatkaa yhteistyösopimuksen puitteissa yhteistyötä Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan edustaja liittokokouksiin, joissa edustajalla on puheoikeus cornish rexejä koskevissa asioissa.

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Cornish rex ry:n tarkoituksena on edistää cornish rex -rodun tuntemusta, lajinmukaista hoitoa, terveystilannetta, jalostustoimintaa ja kasvatusta. Yhdistys toimii cornish rex -harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkii herättämään kiinnostusta rotua kohtaan.

Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.cornishrex.fi (myös www.crx.fi) löytyy listaus kasvattajajäsenistä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia kasvatussuosituksia. Nettisivuilla ylläpidetään myös listoja vapaista ja odotettavissa olevista pentueista sekä siitosuroksista. Yhdistyksellä on Facebookissa kaikille avoin ryhmä sekä vain yhdistyksen jäsenille suunnattu ryhmä, lisäksi yhdistyksellä on Instagramissa tili.

Yhdistystä on tarkoitus tuoda esiin ja ihmisten tietoisuuteen. Näkyvyyttä pyritään lisäämään esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, kissa-aiheisissa lehdissä / nettisivustoilla ja koronan salliessa myös fyysisesti esimerkiksi näyttelyissä jakamalla yhdistyksen esitteitä ja pitämällä yhdistyksen myyntipöytää. Jatketaan yhdistyksen oman nettikaupan Cornaripuodin toimintaa. Vuoden aikana jäsenet voivat kilpailla myös yhdistyksen vuoden kissa -palkinnoista, ensimmäiset palkitsemiset tehdään 2022 vuoden näyttelymenestyksen perusteella.

Yhdistys julkaisee 3-4 kertaa vuodessa jäsenlehteä, joka toimitetaan kaikille varsinaisille jäsenille joko sähköpostilla pdf-tiedostona tai isomman jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle paperisena. Sähköinen lehti menee myös perhe- ja pentuejäsenille. Loppuvuodesta 2022 koostetaan jälleen cornish rex –aiheinen seinäkalenteri, joka on yhdistyksen jäsenille edullisempi.

Yhdistyksen toiminnan yksi tärkeimmistä teemoista on cornish rexien terveys. Terveystilanteen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys järjestää sydänultrakimppatilaisuuksia, vuodelle 2022 on suunnitteilla useampi sydänultrakimppa. Myös yhdistyksen jäsenlehteen pyritään saamaan terveyteen liittyviä artikkeleita ja vuosittaisella tunnustuksella pyritään huomioimaan henkilöä tai tahoa, joka on edistänyt kissojen terveyttä ja hyvinvointia.

Rodun kehittämiseksi ja terveydentilan vaalimiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön cornish rexejä edustavien tahojen kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on kasvatuksentavoiteohjelma (KTO) cornish rexeille, jonka vuoksi yhteistyön tärkeys korostuu entisestään.

Cornish rex jatkaa yhteistyösopimuksen puitteissa yhteistyötä Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan edustaja liittokokouksiin, joissa edustajalla on puheoikeus cornish rexejä koskevissa asioissa.

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Cornish rex ry:n tarkoituksena on edistää cornish rex -rodun tuntemusta, lajinmukaista hoitoa, terveystilannetta, jalostustoimintaa ja kasvatusta. Yhdistys toimii cornish rex -harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkii herättämään kiinnostusta rotua kohtaan.

Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.cornishrex.fi (myös www.crx.fi) löytyy listaus kasvattajajäsenistä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia kasvatussuosituksia. Nettisivuilla ylläpidetään myös listoja vapaista ja odotettavissa olevista pentueista sekä siitosuroksista. Yhdistyksellä on Facebookissa kaikille avoin ryhmä sekä vain yhdistyksen jäsenille suunnattu ryhmä, lisäksi yhdistyksellä on Instagramissa tili.

Yhdistyksen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena (2021) yhdistystä on tarkoitus tuoda ihmisten näkyville. Näkyvyyttä pyritään lisäämään esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, kissa-aiheisissa lehdissä / nettisivustoilla ja koronan salliessa myös fyysisesti esimerkiksi näyttelyissä jakamalla yhdistyksen esitteitä ja pitämällä yhdistyksen myyntipöytää. Tavoitteena on avata yhdistyksen myyntituotteille nettikauppa, Cornaripuoti.

Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa jäsenlehteä, joka toimitetaan kaikille jäsenille sähköpostilla pdf-tiedostona. Sähköinen lehti menee myös perhejäsenille.

Yhdistyksen toiminnan yksi tärkeimmistä teemoista on cornish rexien terveys. Terveystilanteen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys järjestää sydänultrakimppatilaisuuksia, vuodelle 2021 on suunnitteilla useampi sydänultrakimppa. Myös yhdistyksen jäsenlehteen pyritään saamaan terveyteen liittyviä artikkeleita.

Rodun kehittämiseksi ja terveydentilan vaalimiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden cornish rexejä edustavien yhdistysten kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on kasvatuksentavoiteohjelma (KTO) cornish rexeille, jonka vuoksi yhteistyön tärkeys korostuu entisestään.

Cornish rex ry allekirjoitti alkuvuodesta yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan edustaja liittokokouksiin, joissa edustajalla on puheoikeus cornish rexejä koskevissa asioissa.

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti.